ZWUS - Systemy i Urządzenia Kierowania i Sterowania Ruchem Pojazdów Szynowych 
 Zakład Serwisu BT ZWUS 

Witamy w Dziale Utrzymania

Dział Utrzymania w BT ZWUS realizuje następujące zadania:
  • realizacja zleceń wynikających z uprawnień z tytułu rękojmii i gwarancji - naprawy, przeglądy
  • utrzymanie urządzeń w ramach podpisanych z BT ZWUS stosownych umów pogwarancyjnych
  • wykonywanie usług pogwarancyjnych zleconych przez użytkowników naszych wyrobów do Działu Sprzedaży Wyrobów i Usług Serwisowych.
W ramach prowadzonej działalności oprócz kadry własnych specjalistów, dysponujemy siecią Autoryzowanych Punktów Serwisowych, które - podobnie jak nasi specjaliści- posiadają stosowne zezwolenia i certyfikaty upoważniające do serwisowania naszych wyrobów.

Kierownik Działu: Bogusław Drozdek

Całodobowy telefon serwisowy dla zgłoszeń gwarancyjnych oraz na umowy pogwarancyjne: 601 50 20 77

W celu zrealizowania uprawnień z tytułu gwarancji lub umowy należy zgłosić wadę Wyrobu niezwłocznie, nie później niż 3 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu wady.

Wadę Wyrobu należy zgłosić wypełniając zamieszczony poniżej Formularz reklamacyjny i przesłać go faksem.

Zgłoszenia można również dokonać pod całodobowym numerem telefonu serwisowego lub zgłaszając usterkę online, potwierdzając je niezwłocznie poprzez wypełnienie Formularza reklamacyjnego i przesłanie go faksem na wcześniej wymieniony numer tego samego dnia lub - w przypadku dnia ustawowo wolnego od pracy - najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po dniu dokonania zgłoszenia telefonicznego.

Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem Portalu Klienta. Aby uzyskać dostęp do Portalu Klienta prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres zwus.service@rail.bombardier.com. Skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów.

UWAGA: Portal Klienta jest obecnie w fazie testów i dostęp do niego mają jedynie wybrani Użytkownicy.

 Zakład Serwisu BT ZWUS